Ngoài mẫu cầm tay giao cho đại lý, Tất cả mẫu giấy dán tường của chúng tôi đều có file ảnh gốc kèm với hình ảnh thiết kế nhằm nâng cao khả năng bán hàng của quý đại lý

 

Hình Ảnh Thiết Kế

 

Hình Ảnh File Ảnh Gốc

  • GDT Pyramid
  • GDT Edinburgn
GDT Pyramid

Xem Ảnh File Ảnh Gốc tại đây

Xem Ảnh Thiết Kế tại đây

GDT Edinburgn