Kiểm tra kho hàng Giấy Dán Tường

Bước 1: Click vào đường dẫn sau này để truy cập vào hệ thống

Bước 2: Đăng nhập bằng email đã được đăng ký. nếu bạn là đại lý của chúng tôi và chưa có tài khoản email để đăng nhập vào hệ thống. Vui lòng gọi số điện thoại 093 390 9898

Bước 3: Tra mã cần tìm với hãng sản xuất. Ví dụ bạn cần tìm giấy dán tường hãng Genisis với mã 99241 (xem hình). Bạn điền GDT 99241 và chọn Manufacturer = Genisis. Phần Location để giá trị Any Location

Bước 4: Phân tích kết quả